Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti Žemės sklypo Kopų g. 18, Palanga, detaliojo plano koregavimą žemės sklype Topolių g. 18, Palangoje

2021-07-12

Informuojame, kad pradėtas rengti Žemės sklypo Kopų g. 18, Palanga, detaliojo plano koregavimas žemės sklype Topolių g. 18, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-253Teritorijų planavimo dokumento  uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir· naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo Kopų g. 18, Palanga, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2002 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 140, koregavimas žemės sklype Topolių g. 18, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A1-480.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. II ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: D.A.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-07-12 16:29