Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121), Palangos mieste detaliojo plano koregavimą

2022-06-03

Informuojame visuomenę apie rengiamą Žemės sklypo, Žibų g. 85A (kadastrinis Nr. 2501/0011:121), Palangos mieste, detaliojo plano, 2013-04-25 patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos, sprendimas Nr. T2-140, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Palangoje, Pienių g. 9A, kadastrinis Nr. 2501/0011:177, kurio plotas – 0,1608 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: +370 460 48 705, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Projekto rengėjas: Donatas Rumšas, Sodų g. 34-31, Palanga. Projekto vadovas: Donatas Rumšas, tel. +370 663 57433, el. paštas: dspstudija@gmail.com.

Projekto užsakovas: V. M., M. M., E. Š. ir A. M. (fiziniai asmenys).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane numatyta statybos riba ir statybos zona projektuojamame žemės sklype. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-06-10 iki 2022-06-23 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto rengėjo patalpose Sodų g. 34-31, Palanga, tel. +370 663 57433, el. paštas: dspstudija@gmail.com (prieš tai susitarus telefonu ar el.paštu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-06-23 d. imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-06-03 11:05