Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą teritorijų planavimo dokumento - Kazio Prižginto nuosavybės teise valdyto žemės sklypo Vilimiškėje, Palangoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Žiogupio g. 13, 15, 17, Palangoje

2021-09-01

Informuojame, kad skelbiamas teritorijų planavimo dokumento - „Kazio Prižginto nuosavybės teise valdyto žemės sklypo Vilimiškėje, Palangoje, detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose  Žiogupio g. 13, 15, 17, Palangoje“ svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-153.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Kazio Prižginto nuosavybės teise valdyto žemės sklypo Vilimiškėje, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-169, koregavimas žemės sklypuose Žiogupio g. 13, 15, 17, Palangoje.

2021-08-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17.E)-D3-2900 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-09-08 iki 2021-09-22 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Pirties g. 7A, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: [email protected], ar tel. 8-602-22922. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: [email protected]; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.: K-VT-25-20-153);  detaliojo plano rengėjui - UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į. k. 304461478, Pirties g. 7A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-09-08 iki 2021-09-22 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Mitna“, atstovaujama įgalioto asmens A. G., veikiančio pagal 2019-10-07 įgaliojimą.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Pirties g. 7A, LT-00230, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-09-01 08:47