Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp S. Nėries g., B. Oškinio ir J. Biliūno g. ir žemės sklypų J. Biliūno g. 1 ir M. Valančiaus g. 4, 6, 8, Palangoje.

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas...
2019-11-26

Informuojame, kad parengtas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp S. Nėries g., B. Oškinio ir J. Biliūno g. ir žemės sklypų J. Biliūno g. 1 ir M. Valančiaus g. 4, 6, 8, Palangoje.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-580.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Teritorijos planavimo tikslai - Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu

patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo  28 d. įsakymas Nr. A1-1340.

Planavimo darbų programa - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A1-1419.

SPAV reikalingumas - neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga).

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (A. M., L. M.)

Plano rengėjas - UAB „Kūrybinis projektas“, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.

Su projektu galima susipažinti nuo 2019-12-05 iki 2019-12-19 detaliojo plano organizatoriaus patalpose Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga ir rengėjo patalpose Minijos g. 140-3, Klaipėda (prieš atvykstant interesantų patogumui prašome prasinešti). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-12-13 iki 2019-12-19 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. (8-460) 48708. Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2019-12-20 9 val. ten pat. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teigti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217 bei detaliojo plano iniciatoriui – įgaliotas asmuo Simona Pociūtė, Minijos g. 140-3, LT-93259, Klaipėda. Tel.: 8-607-50714, el. paštas: kurybiniai@gmail.com.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai. Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką gretimų žemės sklypų savininkai informuojami registruotais laiškais

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

 

Informacija atnaujinta 2019-11-26 10:20
lt
en ru