Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra skelbiamas dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 14, Palanga projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

2021-06-09

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas  dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 14, Palanga projektinių pasiūlymų  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Rengiamas projektas:

dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 14, Palangoje projektiniai pasiūlymaiu

Statinio statybvietės adresas nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Monciškės g. 14, Palanga.

Statinio esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:

Numatoma paskirtis - gyvenamoji (dviejų butų).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

projektuotojas: UAB “Architektas L. Venslovas ir partneriai”; architektas: Lukas Venslovas;  el. p.: projektai@energosa.lt; tel.: +37061628318

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei - statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai).

Lukas Venslovas; el. p.: projektai@energosa.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Fizinis asmuo M.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt arba adresu T. Masiulio g. 18A, Kaunas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki viešo susirinkimo dienos (viešo susirinkimo data: 2021 m. birželio 25 d. 17:00 val.), iš anksto susitarus telefonu +37061628318).

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu elektroniniu paštu.: projektai@energosa.lt.

Pasiūlymus galima teikti iki 2021 m. birželio 25 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. birželio 25 d. 17:00 val. adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Jeigu susirinkimo dieną bus paskelbtas karantinas, tada projekto viešinimą bus galima pasiekti šia nuoroda : https://youtu.be/DRHgc2BJAYg

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-06-09 14:12
lt
en ru