Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad yra skelbiamas rekonstruojamo gydimo paskirties pastato Vydūno al. 4. Palangoje projektinių pasiūlymų viešinimas.

2021-02-17

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas rekonstruojamo gydimo paskirties pastato Vydūno al. 4. Palangoje projektinių pasiūlymų viešinimas.

Statinių statybvietes adresas ir žemes sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Vydūno al. 4,

Sklypo kad. 2501/0031:23 Palangos m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindine naudojimo paskirtis:

Gydymo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavarde, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB ,,Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT – 09300

Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, tomas@ss-exp.com, tel.

+37069919282.

Statytojas (užsakovas) (fizinio asmens vardo ir pavardes pirmosios raides, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveines adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

tel. +370 37 327201, rektoratas@lsmuni.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val. UAB ,,Synergy Solutions" būstinėje adresu

Daugėliškio g. 32, Vilniuje, telefono Nr. +37069919282.

Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt

nuo 2021-02-22 iki 2021-03-09.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu adresu UAB ,,Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32, LT – 09300 Vilnius ir el. paštu

tomas@ss–exp.com nuo 2021-02-22 iki 2021-03-09.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: https://join.skype.com/pHjNTwML454B

2021-03-09 (antradienis) nuo 16:00 iki 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-02-17 14:42
lt
en ru