Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje

2022-10-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje (TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-664) pagal visuomenės pateiktas pastabas.

Viešo susipažinimo laikotarpiu D. R. 2022-10-07 gautas pasiūlymas (pastaba) atmestas.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas (kad. Nr. 2501/0031:61) J. Basanavičiaus g. 16, Palanga, plotas 0,2295 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, 8-460 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Via Baltica Palanga".

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Geovitara", Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-22 įsakymas Nr. A1-1845 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje".

Teritorijos planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 16, Palangoje.

Teritorijos planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara", Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com, (prieš tai susitarus telefonu).

Sprendiniai

Aiškinamas raštas

Informacija atnaujinta 2022-12-20 09:24