Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 2501/0031:3) J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinius

2021-09-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 2501/0031:3) J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, detalųjį planą, numatantį koreguoti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.2501/0031:3), esantis J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje, plotas - 0,2409 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, LT- 00153. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, el. paštas – administracija@palanga.lt, internetinė svetainė www.palanga.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fizinis asmuo. 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas – mbtaurena@gmail.com, projekto vadovė Dovilė Balsytė.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-15 įsakymas Nr. A1-1814.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo ir reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype J. Basanavičiaus g. 44, Palangoje. Uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-09-24 iki 2021-10-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-21-45. Taip pat informacija teikiama telefonu ir elektroniniu paštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-10-07), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Informacija atnaujinta 2021-09-10 10:30