Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą Kunigiškių g. 7-11, Palangoje

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą Kunigiškių g. 7-11, Palangoje
2020-04-21

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

KUNIGIŠKIŲ G. 7-11, PALANGA; PATALPOS UNIKALUS NR.: 4400-5034-9047:5133; PASTATAS, KURIAME YRA PATALPA: 4400-4606-8426

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Reakreacinė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama- poilsio, nauja-gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “URBAN ARCHITECTS”, Teatro g. 5, Vilnius, el.p. info@urbanarchitects.lt , tel. nr. 8 5 238 3383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2020-05-08  Teatro g. 5, 03107, Vilnius, tel. 8 5 238 3383

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-05-08  Teatro g. 5, 03107, Vilnius arba  el.p  sandra@urbanarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 m gegužės mėn. 08 d. 17.00 val.  Teatro g. 5, Vilnius,

Nuotolinis prisijungimas: https://us04web.zoom.us/j/5454087125

Posėdžio ID: 545 408 7125

Programa, kuria bus transliuojama:  ZOOM

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2020-04-21 15:54