Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kviečiame deleguoti atstovus į NVO tarybą

Kviečiame deleguoti atstovus į NVO tarybą
2020-07-31

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-16 patvirtinti Palangos miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai.

Šios tarybos tikslas – bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, palankios aplinkos kūrimo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimo savivaldybėje. 

Kviečiame Palangos miesto nevyriausybines organizacijas iki š. m. rugpjūčio 14 d. (imtinai) el. p. srs@palanga.lt deleguoti atstovus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, pateikiant organizacijos vadovo pasirašytą raštą, kuriame nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. p., tel.), pareigos organizacijoje, pridedama organizacijos nuostatų kopija. Viena organizacija gali siūlyti tik vieną atstovą.

Informacija atnaujinta 2020-07-31 15:08
lt
en ru