Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2021 m. socialinių projektų atrankos konkursą

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2021 m. socialinių projektų atrankos konkursą
2021-05-04

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašu, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-264 „Dėl Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu.

Socialinių projektų veiklos kryptys, finansuojamos prioritetine tvarka, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-494 „Dėl veiklos krypčių socialiniams projektams nustatymo“:

  1. paslaugų socialinę riziką patiriančiam vaikui ir šeimai organizavimas, teikimas (vaikų dienos centrų, šeimos paramos centrų veikla ir kt. paslaugos);
  2. smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba smurtą patyrusiems asmenims    (informavimas, specialistų mokymai, artimoje aplinkoje kylančių konfliktų taikaus sprendimo kursai, tarpininkavimas ir atstovavimas smurtą patyrusiems asmenims, kitos paslaugos);
  3. kovos su prekyba žmonėmis prevencija (informacinės priemonės apie prekybą žmonėmis ir jų sklaida, tikslinių prevencinių priemonių organizavimas rizikos grupėms, galinčioms nukentėti nuo prekybos žmonėmis ir kt.);
  4. paramos maistu ir kitomis priemonėmis paslaugų organizavimas ir teikimas;
  5. sociokultūrinių paslaugų organizavimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia (bendravimas, grupinių užsiėmimų, veiklų organizavimas ir kitos paslaugos);
  6. kitų paslaugų, mažinančių asmenų (šeimų) socialinę atskirtį, teikimas.

Projektų paraiškas konkursui gali teikti juridinių asmenų registre įregistruotos asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Projektų paraiška rengiama pagal patvirtintą Projekto paraiškos formą (Aprašo 1 priedas). Projekto teikėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Projekto paraiška iki 2021-05-21 pateikiama Savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga, priimamajame (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama Projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens),karantino laikotarpiu paraiškas palikti pašto dėžutėje prie Savivaldybės įėjimo. Projekto paraiška teikiama užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas Projekto konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu 2021-05-21.

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų paraiškų pateikimo dienos telefonu (8 460) 34 162.

Aprašas

Paraiška

Informacija atnaujinta 2021-05-04 13:13
lt
en ru