Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teigiamai vertinamos į ES struktūrinius fondus pateiktos savivaldybės paraiškos

2006-03-23

Baigtas paraiškų, pateiktų taikant ribotos trukmės skyrimo procedūrą pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas“ (kvietimas Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-03) naudos ir kokybės vertinimo etapas.

Šį etapą praėjo Palangos miesto savivaldybės administracijos pateikta paraiška tęstiniam projektui „Gatvių ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Palangos miesto savivaldybės teritorijoje (II etapas: Meilės al. rekonstrukcija, S.Dariaus ir S. Girėno g. ruožo nuo Vytauto g. iki Meilės al. rekonstrukcija) įgyvendinti. Paraiškos vertinimą atliko Transporto investicijų direkcija. Prašoma paramos suma 6.581.229,60 Lt. Vertinimo rezultatai pateikti LR susisiekimo ministerijai.

Taip pat baigtas paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonės „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“ veiklos sritį „Parama nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai“ (kvietimo Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-09) naudos ir kokybės vertinimo etapas. Šį etapą praėjo Palangos miesto savivaldybės administracijos pateikta paraiška „Mišraus socialinių paslaugų centro Palangos miesto savivaldybėje įkūrimas“. Paraiškos vertinimą atliko Centrinė projektų valdymo agentūra. Prašoma paramos suma 2.756.650,00 Lt. Vertinimo rezultatai pateikti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

lt
en ru