Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešus elektroninius aukcionus

2021-01-13

Palangos miesto savivaldybės administracija viešame elektroniniame aukcione (www.evarzytynes.lt) parduoda Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

  1. Pastatas-mokykla (unikalus numeris 2593-5002-6013, pažymėjimas plane 1C2p, bendras plotas 1160,41 kv. m, statybos metai 1935) su kiemo statiniais (kiemo aikštele, unikalus Nr. 2593-5002-6024), šiam objektui priskirtas 0,1889 ha žemės sklypas (kadastro numeris 2501/0028:251, unikalus Nr. 4400-4438-0652), Vasario 16-osios g. 6, Palanga                                                                                                                                                                             
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur) 1 005 169,40
Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur) 894 000,00
Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur) 111 000,00
Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur) 169,4
Iš jų PVM (Eur) -
Kainos didinimo intervalas (EUR) 5 000,00
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur) 100
Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur) 100 050,00
Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2021-02-11 00:00:00 val.

2021-02-15, 23:59:59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2021-02-19, 09:00:00 val./

2020-02-22, 13:59:59 val.

Specialiosios parduodamo žemės sklypo naudojimo sąlygos, servitutai nurodyti Administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-17  patvirtintose aukciono sąlygose. Žemės sklypui galioja Palangos miesto centrinės dalies detalusis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32, 1 punktu.

  1. Negyvenamoji patalpa-tualetas (patalpų indeksai nuo 3-2 iki 3-13, unikalus numeris 2598-5000-4011:0003, bendras plotas 31,96 kv. m, pastato, kuriame yra patalpa, pažymėjimas plane 1E2p, statybos metai 1985) Klaipėdos pl. 62A-2, Palangoje, ir šiam objektui priskirta žemės sklypo 0,0066 ha dalis (kadastro numeris 2501/0029:7, unikalus Nr. 2501-0029-0007) Klaipėdos pl. 62A, Palanga
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur) 28 600,00
Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur) 26 200,0
Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur) 2 400,00
Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur) -
Iš jų PVM (Eur) -
Kainos didinimo intervalas (EUR) 3000
Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur) 60
Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur) 2 860,00
Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2021-02-11, 00:00:00 val

2021-02-15, 23:59:59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2021-02-19, 09:00:00 val./

2021-02-22, 13:59:59 val.

Specialiosios parduodamo žemės sklypo naudojimo sąlygos, servitutai nurodyti Administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-17  patvirtintose aukciono sąlygose. Žemės sklypui galioja Palangos miesto bendrasis planas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-317.

Bendrosios aukcionų sąlygos:

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt. Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia Aprašo 30 punkte arba Procedūrų aprašo 19 ir 20 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Asmuo, pradėdamas registraciją į elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas bei nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos (kodas 125196077) atsiskaitomąją sąskaitą LT457180600000130783, AB Šiaulių banko Palangos filiale. Mokėjimai už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą, taip pat palūkanos, netesybos ir kiti valstybinės žemės sklypo pirkimo sutartyje numatyti mokėjimai turės būti pervedami į VĮ Turto banko (įmonės kodas 112021042) sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, esančią AB SEB banke. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (viešame aukcione parduoto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Palangos miesto savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamam turtui (jeigu jis parduodamas) – VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo), o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 patvirtinto Aprašo 61 p.).

Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt.

Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis:

  1. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais).
  2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Savivaldybės nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-17 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygų patvirtinimo“ (pakeistos 2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-31):

  1. Mokyklos pastatas su kiemo statiniais (kiemo aikštele) ir jam priskirtu valstybinės žemės sklypu Vasario 16-osios g. 6, Palangoje.
  2. Negyvenamoji patalpa – tualetas Klaipėdos pl. 62A-2, Palangoje, ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo dalis Klaipėdos pl. 62A, Palangoje.

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamų objektų apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Liebienė, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 41 408, el. paštas virginija.liebiene@palanga.lt.

Informacija atnaujinta 2021-01-13 15:45
lt
en ru