Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Parengtas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas, teritorijoje tarp Pušyno g. ir valstybinių miškų sklypų (unikalūs Nr.4400-2601-9725, 4400-4013-7244), Palangoje

Parengtas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas, teritorijoje tarp Pušyno g. ir...
2024-02-15

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas, teritorijoje tarp Pušyno g. ir valstybinių miškų sklypų (unikalūs Nr.4400-2601-9725, 4400-4013-7244), Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-22-544.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti..   Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, suformavimas, padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų" 2 punktu, koregavimas planuojamoje teritorijoje.

    2023-11-17 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė  Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo, teritorijoje tarp Pušyno g. ir valstybinių miškų sklypų (unikalūs Nr.4400-2601-9725, 4400-4013-7244), Palangoje,  koncepcijai, raštu Nr. (4.17E) D3-3603

Su projektu galima susipažinti nuo 2024-02-26 iki 2024-03-08 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo  2024-03-01 iki 2024-03-08  Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.  

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2024-03-12, 13 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Brėžinys
            Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2024-02-15 14:43