Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka iki 2021 m. rugsėjo 30 d. - 1 euras

Patvirtinta Palangos miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka...
2021-07-01

Palangos miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. T2-117 „Dėl Tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimo Nr.T2-24 pakeitimo“ patvirtino Palangos miesto savivaldybės teritorijoje savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 1 Eur (toliau – Įmoka).   

Įmoka mokama į Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto sąskaitą:  

Gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 125196077.  

Atsiskaitomoji sąskaita – LT737180600003130101, AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas 71806.  

Eilutėje „Mokėjimo paskirtis“ rašoma „Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka“.  

Įmoką moka naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas).   

Įmoka nemokama, kai išduotas statybą leidžiantis dokumentas šių statinių statybai ar rekonstrukcijai:  

  1. valstybei svarbaus projekto statiniui (statiniams) ar statiniui (statiniams) valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 
  2. geležinkelio infrastruktūros objektui (objektams), geležinkelio stočių ir jų aptarnavimui skirtiems statiniams, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektui (objektams) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose, kai jų eksploatacijai nereikalinga savivaldybės infrastruktūra, išskyrus vietinės reikšmės kelius; 
  3. savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jos aptarnavimui skirtiems statiniams.  

Informaciją teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. (8 460)  34 116, el. p. sandra.cupailiene@palanga.lt.  

Informacija atnaujinta 2021-07-01 11:09
lt
en ru