Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp Klaipėdos pl., žemės sklypų Druskininkų g. 7C, 9B, 11C, 13 ir Vytauto g. 170, Palangoje

Pradedamas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas teritorijoje tarp...
2024-02-19

Informuojame apie pradedamą rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Klaipėdos pl., žemės sklypų Druskininkų g. 7C, 9B, 11C, 13 ir Vytauto g. 170, Palangoje

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-91 ,,Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Klaipėdos pl., žemės sklypų Druskininkų g. 7C, 9B, 11C, 13 ir Vytauto g. 170, Palangoje“.
TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, atliekant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies koregavimas planuojamoje teritorijoje.
TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.
Planavimo darbų programa patvirtinta 2024-02-13 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-161. (SPAV neatliekama; Koncepcija rengiama).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Renta plius, į.k. 304081369, Europos pr. 14-9, LT-46326, Kaunas.
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: MB „Ašis“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.
Informacija apie teritorijų planavimo dokumento procesą ir viešinimą skelbiama Vyriausybės nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-24-113). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.
Informacija apie priimtą sprendimą dėl koncepcijos tvirtinimo, teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2024-02-19 09:46