Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kokybės krepšelis

Kokybės krepšelis
2022-03-18

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris

Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto tikslas

Pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėje ir Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje.

Projekto rezultatai

Remiantis mokyklos ir savivaldybės turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengtas mokyklos ugdymo kokybei gerinti veiklos tobulinimo planas, kuriam įgyvendinti skirtos tikslinės projekto lėšos. Įvykdžius suplanuotas veiklas, tikimasi geresnių mokinių ugdymo(si) pasiekimų.

Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Projekto bendras biudžetas

164 338,00 EUR

Finansavimas

85 proc. finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFVA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ ir 15 proc. iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Kontaktinis asmuo

Laima Valužienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus  vedėja, tel. (8 460) 414 03, el. p. laima.valuziene@palanga.lt 

Informacija atnaujinta 2022-03-23 14:14