Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Palangos mieste

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Palangos mieste
2019-03-15
Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto partneriai VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras ir S. Kulikauskienės įmonės bendrosios praktikos gydytojo centras.
Projekto tikslas Didinti pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą Palangos mieste
Projekto rezultatai Palangos miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas projektas, kuriuo planuojama spręsti Palangos miesto situaciją vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus Palangos miesto gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų – viešosios įstaigos Palangos asmens sveikatos priežiūros centro ir S. Kulikauskienės įmonės bendrosios praktikos gydytojo centro infrastruktūra: atliktas patalpų remontas, įsigyta kompiuterinė ir medicininė įranga, baldai bei transporto priemonės.
Įgyvendinimo laikas nuo 2019-03-15 iki 2020-09-30
Projekto vertė 216341,59 Eur
Paramos suma 200115,97 Eur
Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondas

Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Kontaktinis asmuo Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, Tel. 8 460 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-03-13 11:51
lt
en ru