Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste
2019-07-09
Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas sumažinti  potvynių keliamą riziką Palangos miesto apgyvendintoje potvynio grėsmes teritorijoje, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą.
Projekto rezultatai

įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Palangos miesto apgyvendintoje potvynio grėsmės teritorijoje atliekant Šventosios polderio rekonstravimą (pastatyti naują siurblinę (1 vnt.); atlikti atvirų griovių rekonstravimo darbus (9,72 km ruože); įrengti 0,27 km ilgio pylimą).

Įgyvendinus šią veiklą, bus prisidedama prie Palangos miesto dalies teritorijos patrauklumo didinimo, sumažinant potvynių riziką bei jų neigiamą poveikį gyventojams, jų turtui, gyvenamajai ir gamtinei aplinkai, kultūros paveldui ekonominei veiklai bei vietovės infrastruktūrai.

Finansavimo šaltiniai Europos Sąjungos Sanglaudos fondas
Kontaktinis asmuo Alvidas Bacius Šventosios seniūno pavaduotojas, el.paštas.: seniunija@palanga.lt ; tel.: 8-460-45004

 

Informacija atnaujinta 2020-09-08 09:09
lt
en ru