Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype S. Nėries g. 15, Palangoje

Rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype S. Nėries g....
2024-02-21

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype S. Nėries g. 15, Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-24-126.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai  detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.  Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype S. Nėries g. 15, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-12 įsakymas Nr. A1-1508.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-08 įsakymu Nr. A1-141. SPAV neatliekamas. Koncepcija rengiama.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025 m. II ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. Gervuogių takas 39, Palanga; tel: + 37069871080; el. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com . Projekto vadovas –  Jurgita Kalvinskaitė.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Įsakymas
Inicijavimo sutartis
Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2024-02-21 12:57