Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skulptūros, skirtos Dž. J. Simpsono ir Derybinės grupės dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, atidarymas

Data: 2021 m. liepos 03 d. 15:00 - 15:40 Kategorija: Iniciatyvos

1918 m., susikūrus nepriklausomoms Lietuvos ir Latvijos valstybėms, Lietuva neturėjo priėjimo prie Baltijos jūros. Palanga ir jos apylinkės, 1819 m. prijungtos prie Kuršo gubernijos, atiteko Latvijai. Skelbdama nepriklausomybę, Latvija nurodė, kad pietinė šalies siena eina Kuršo gubernijos ribomis ir laikėsi sienų neliečiamumo principo. Lietuviai siekė sienas nustatyti, remdamiesi etnografiniu ir istoriniu principu. Kad ginčai dėl sienos neperaugtų į konfliktą, tarpvalstybiniam sienų ginčui tarp Lietuvos ir Latvijos spręsti 1920 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos ir Latvijos atstovai, tarpininkaujant Anglijos misijos Pabaltijyje vadovui S. Talensui, Rygoje pasirašė sutartį dėl sienos nustatymo perdavimo Arbitražo komisijai. Abiejų šalių sutikimu komisijos pirmininku patvirtintas britų diplomatas, Edinburgo universiteto profesorius Džeimsas Jangas Simpsonas, dirbęs Anglijos užsienio reikalų ministerijoje.Lietuvos atstovai Arbitražo komisijoje reikalavo Palangos pajūrio iki Papės ežero, Alūkštos apskrities pietinės pusės, o latviai pretendavo į Mažeikius. Arbitražo komisija dirbo nuo 1920 m. gruodžio 29 d. iki 1921 m. kovo 20 d. Nustatydamas Lietuvos-Latvijos ginčijamą sieną, Lietuva gavo 19,5 km pločio pajūrį, jai liko Mažeikiai. Latvijai atiteko beveik visa Alūkštos apskritis. Lietuva gavo mažesnį ginčytinos žemės plotą, bet jis buvo vertingesnis. Siena nustatyta taikiai, diplomatiniu būdu, išvengta karinio konflikto.

Pagerbiant Džeimsą Jangą Simpsoną bus atidengtas mninis akcentas.

 

Skulptūros autoriai: skulptorius S. Plotnikovas, architektas S. Druskis.

lt
en ru