Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 m. 

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų trečiojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2022 metų pirmojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2021 m.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 m. trečiojo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita,veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2021 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2020 m.

Palangos miesto savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys:  finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais. 

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais. 

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita; veiklos rezultatų ataskaita; aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2020 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 metų pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

2019 m.

Palangos miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Patikslintas Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

Palangos miesto savivaldybės 2019 metais kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. pirmo pusmečio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2019 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2019 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas20 VSAFAS 4 priedas.


2018 m.

Palangos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita 1 dalis, finansinės būklės ataskaita 2 dalisveiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės iždo 2018 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miestos savivaldybės iždo 2018 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas20 VSAFAS 4 priedas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2018 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, 20 VSAFAS 4 priedas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2018 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas20 VSAFAS 4 priedas. 

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas20 VSAFAS 4 priedas.


2017 m.

Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita 1 dalis, finansinės būklės ataskaita 2 dalis. veiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaitaaiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2017 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaitaaiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2017 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, 20-ojo VSAFAS 4 priedas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. 9 mėnesių FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2017 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2017 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.


2016 m.

Palangos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita1 dalis, finansinės būklės ataskaita 2 dalisveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaitaaiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamų ir valdomų viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2016 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 metų FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2016 m. trečio ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. trečio ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2016 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. antro ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2016 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. pirmo ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaita.


2015 m.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita (tesinys), veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės iždo 2015 metų FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaitaaiškinamasis raštas.


2014 m.

Palangos miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita (tęsinys), veiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaitaaiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 metų FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2014 metų FAR: finansinės būklės ataskaitaveiklos rezultatų ataskaitapinigų srautų ataskaitagrynojo turto pokyčio ataskaitaaiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys


2013 m.

Palangos miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys: konsoliduotos ataskaitos, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2013 metų FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Palangos miesto savivaldybės iždo FAR pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos FAR pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita.

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo FAR pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita 1 lapas2 lapas3 lapas; veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas2 lapas; aiškinamasis raštas 1 lapas2 lapas.

Palangos miesto savivaldybės iždo FAR pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, priedai prie aiškinamojo rašto. 

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo FAR pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.


2012 m.

Palangos miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita 1 ir 2 priedai, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės iždo 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskiata, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės išteklių fondų ir savivaldybės kontroliuojamų VSS sąrašas

Palangos miesto savivaldybės iždo FAR pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, 10 VSAFAS 2 priedas, 17 VSAFAS 8 priedas, 20 VSAFAS 4 priedas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos FAR pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, 20 VSAFAS 4 priedas, 20 VSAFAS 5 priedas.

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo FAR pagal 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, 20 VSAFAS 4 priedas, 20 VSAFAS 5 priedas.

Palangos miesto savivaldybės iždo FAR pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės administracijos FAR pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo FAR pagal 2012 m. birželio 30 d. duomenis: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės iždo 2012 m. I ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto Privatizavimo fondo 2012 m. I ketvirčio FAR: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas.


2011 m.

Palangos miesto savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės (1), (2) ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės iždo 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos; pinigų srautų ataskaita; grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės Privatizavimo fondo 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, aiškinamasis raštas.


2010 m.

Savivaldybės iždo 2010 m. FAR

Savivaldybės administracijos 2010 m. FAR

Privatizavimo fondo 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys: FAR,  aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2022-11-23 10:52