Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Komisijos ir kitos tarybos

Palangos miesto anitikorupcijos komisija
Palangos miesto savivaldybės etikos komisija ir jos sprendimai
Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija
Strateginės plėtros taryba

Palangos miesto savivaldybės specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų suderinamumo nagrinėjimo komisija

Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija
Apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo komisija
Palangos miesto savivaldybės antikorupcijos komisija
Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti
Socialinės paramos teikimo komisija (pakeitimas Nr. 1, pakeitimas Nr. 2)
Socialinių paslaugų skyrimo komisija (pakeitimas Nr. 1)
Palangos miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisija
Viešojo pirkimo komisija (pakeitimas)
Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisija
Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija
Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisija
Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių skirti privačių tikslinių lėšų jų siūlomoms susisiekimo komunikacijoms ir susisiekimo komunikacijų inžineriniams tinklams Palangos mieste statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti, paraiškų vertinimo bei susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis prioritetų nustatymo komisija
Investicijų priežiūros komisijaInformacija atnaujinta 2022-11-18 09:10