Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame apie parengtus globos namų (6.4), Miško tak. 9, Palangoje, projektinius pasiūlymus Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Globos namų (6.4), Miško tak., 9, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie Poilsio ir reabilitacijos centro Žvejų g. 1, Palangoje rekonstrukcijos projektinius pasiūlymus Adresas: Palangos miesto sav., Palanga, Žvejų g. 1 (kad. nr. 2597-1002-6012) Informuojame apie vienbučio gyvenamojo namo Ošupio takas 8D, Palangoje statybos projekto, projektinius pasiūlymus. VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1), ADRESU PALANGOS M. SAV., (SKL. KAD. NR. 2501/0016:400 PALANGOS M.), OŠUPIO TAK. 8D STATYBOS PROJEKTAS. Naujos statybos projekto viešinimo informacija registruotais laiškais pateikiama kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams (remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). Informuojame apie prekybos pastato Taikos g. 68A, Palangoje projektavimo projektinius pasiūlymus Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Palanga, Taikos g. 68A, sklypo kad. Nr. 2501/0029:6 Informuojame apie Ajerų gatvės, Palangos mieste, naujos statybos projekto projektinius pasiūlymus. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimai: Ajerų gatvės, Palangos mieste, naujos statybos projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas: Ajerų gatvė, Palanga. Informuojame apie Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. 2597-4001-5019) Gintaro g. 34, Palangoje, kapitalinio remonto, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, projektas, projektinius pasiūlymus Projektinių pasiūlymų pavadinimas – Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. 2597-4001-5019) Gintaro g. 34, Palangoje, kapitalinio remonto, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, projektas, projektiniai pasiūlymai. Informuojame apie Svečių namų komplekso, Paliepgirių kel. 33, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Svečių namų komplekso, Paliepgirių kel. 33, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato griovimo, Žemaičių g. 16, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vieno buto gyvenamojo namo rekonstravimo, pagalbinio ūkio paskirties pastato griovimo, Žemaičių g. 16, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie daugiabučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkinio pastato statybos Sodų g. 42, Palangoje, techninio darbo projekto projektinius pasiūlymus Informuojame apie daugiabučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkinio pastato statybos Sodų g. 42, Palangoje, techninio darbo projekto projektinius pasiūlymus Informuojame apie poilsio paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-4107-3689) dalies ((Unik. Nr. 4400-4751-1554:5408) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, neatliekant statybos darbų, Vytauto g. 38, Palangos m., projekto projektinius pasiūlymus Informuojame, kada bus galima susipažinti su poilsio paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-4107-3689) dalies ((Unik. Nr. 4400-4751-1554:5408) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, neatliekant statybos darbų, Vytauto g. 38, Palangos m., projekto projektiniais pasiūlymais.
lt
en ru