Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame apie numatomų statinių projektavimo „Svečių namų, Kunigiškių g. 2A, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Svečių namų, Kunigiškių g. 2A, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie poilsio paskirties pastato Jūratės g. 17, Palanga rekonstravimo projektą Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jūratės g. 15, Palanga, kadastrinis numeris: 2501/0027:264. Informuojame apie „J. JANONIO GATVĖS REKONSTRAVIMO PALANGOJE TECHNINIO DARBO PROJEKTO“ parengtus projektinius pasiūlymus. Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „J. JANONIO GATVĖS REKONSTRAVIMO PALANGOJE TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ parengtus projektinius pasiūlymus. Informuojame apie paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. 2597-4001-5019) Gintaro g. 34, Palangoje, kapitalinio remonto, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, projektą. Projekto pavadinimas – Paslaugų paskirties pastato (unikalus Nr. 2597-4001-5019) Gintaro g. 34, Palangoje, kapitalinio remonto, keičiant naudojimo paskirtį į administracinės paskirties pastatą, projektas. Informuojame apie numatomų statinių projektavimo „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Sermiesčio g. 28, Palangoje, statybos projektas“ projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Sermiesčio g. 28, Palangoje, statybos projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie numatomų statinių projektavimo „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Sermiesčio g. 28A, Palangoje, statybos projektas“ projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Dviejų butų gyvenamojo namo su poilsio patalpomis, Sermiesčio g. 28A, Palangoje, statybos projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Administracinio pastato, Unikal nr.: 2599-3002-0020, Jūratės g. 15, rekonstravimo keičiant paskirtį į Poilsio projektas Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jūratės g. 15, Palanga, kadastrinis numeris : 2501/0027:264 Informuojame, apie numatomus viešbučių paskirties (svečių namų) pastato, Paliepgirių kel. 8C, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų viešbučių paskirties (svečių namų) pastato, Paliepgirių kel. 8C, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie parengtus vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Šviesos g. 15, Palangoje, projektinius pasiūlymus Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato, Šviesos g. 15, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie parengtą „Transporto paskirties pastato ir rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos Liepojos pl. 1. Palangoje, rekonstravimo projektas“ projektinį pasiūlymą Statinių statybvietės adresas: Palanga, Liepojos pl. 1 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Transporto paskirties pastatas; Neypatingas statinys Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Patvanka“; Gediminas Kemzūra; gediminas@patvanka.lt; 8 698 38 296
lt
en ru