Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame apie parengtą „Transporto paskirties pastato ir rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos Liepojos pl. 1. Palangoje, rekonstravimo projektas“ projektinį pasiūlymą Statinių statybvietės adresas: Palanga, Liepojos pl. 1 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Transporto paskirties pastatas; Neypatingas statinys Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Patvanka“; Gediminas Kemzūra; gediminas@patvanka.lt; 8 698 38 296 Informuojame apie poilsio paskirties pastato (pirties) unik. Nr.4400-0940-7490, Mokyklos g.50a, Palangoje rekonstravimo projektą Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Mokyklos g. 50a, Palanga,  (kad. Nr. 2501/0010:167) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas komercinė Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis esama- poilsio Informuojame apie parengtą poilsio paskirties pastato, unik.nr. 4400-0940-7145, Mokyklos g. 50a, Palangoje rekonstravimo projektą. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Mokyklos g. 50a, Palanga,  (kad. Nr. 2501/0010:167) Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: komercinė Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Esama- poilsio Informuojame apie parengtą Kontininkų gatvės statybos projekto projektinį pasiūlymą Objektų pavadinimas: Kontininkų gatvės (nuo Liepojos pl. iki Užkanavės g.), Palangoje rekonstrukcijos techninis - darbo projektas Statinių statybvietės adresas: Kontininkų gatvė, Palangos miestas. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą Kunigiškių g. 8, Palangoje Informuojame apie parengtą statinių projektinį pasiūlymą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatomis. Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato ir dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų Kunigiškių g. 8, Palanga, statyba. Statinių statybvietės adresas: Palanga, Kunigiškių g. 8. Informuojame apie administracinės paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio Jūratės g. 15, 17, Palangoje Informuojame apie administracinės paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio Jūratės g. 15, 17, Palangoje Informuojame apie statinių projektinius pasiūlymus Administracinio pastato, Paliepgirių kel. 8C, Palangoje Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Administracinio pastato, Paliepgirių kel. 8C, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie sandėlio paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į viešbučio paskirties pastatą, Virbališkės tak. 3H, Palangoje, projektinį pasiūlymą Informuojame apie sandėlio paskirties pastato rekonstravimo keičiant paskirtį į viešbučio paskirties pastatą Virbališkės tak. 3H, Palangoje, projektinį pasiūlymą. Informuojame apie parengtus svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis, Druskininkų g. 11B, Palangoje, projektinius pasiūlymus Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų Svečių namų su gyvenamosiomis patalpomis, Druskininkų g. 11B, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie Šventosios jūrų uosto Prieplaukos g. 26, Palangoje, projektinius pasiūlymus Informuojame apie Šventosios jūrų uosto Prieplaukos g. 26, Palangoje, projektinius pasiūlymus
lt
en ru