Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame, kad yra skelbiamas „Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Smilčių g. 57, Palangoje statybos“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra skelbiamas „Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Smilčių g. 57, Palangoje statybos“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra skelbiamas „Dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 20 Palangoje, statybos“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra skelbiamas „Dvibučių gyvenamųjų namų Monciškės g. 20 Palangoje, statybos“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra parengti „Prekybos paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis (butais) Užkanavės g. 46, Palangoje, statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Informuojame, kad yra parengti „Prekybos paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis (butais) Užkanavės g. 46, Palangoje, statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Visuomenės informavimas apie numatomą, vieno buto gyvenamųjų namų, Žvaigždžių g. 6, Palangoje projektavimą. Visuomenės informavimas apie numatomą, vieno buto gyvenamųjų namų, Žvaigždžių g. 6, Palangoje projektavimą. Informuojame, apie parengtus projektinius pasiūlymus „Daugiabučio gyvenamojo namo, Sodų g. 54, Palangoje skl.kad.nr.: 2501/0023:8, statybos projektas“. Informuojame, apie parengtus projektinius pasiūlymus „Daugiabučio gyvenamojo namo, Sodų g. 54, Palangoje skl.kad.nr.: 2501/0023:8, statybos projektas“. Informuojame apie parengtus dvibučių gyvenamųjų namų (6.2.), Sergiškių g. 22, 24, Palangoje, projektinius pasiūlymus. Informuojame apie parengtus dvibučių gyvenamųjų namų (6.2.), Sergiškių g. 22, 24, Palangoje, projektinius pasiūlymus. Informuojame, kad yra skelbiamas Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Latgalos g. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Latgalos g. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra parengti „Poilsio paskirties pastato su pagalbinės paskirties patalpomis Jūros g. 41B, Palangoje, statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Poilsio paskirties pastato su pagalbinės paskirties patalpomis Jūros g. 41B, Palangoje, statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio paskirties patalpomis ir pagalbinio ūkio paskirties pastato M. Valančiaus g. 21, Palangoje statybos techninis darbo projektas“. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Dvibučio gyvenamojo namo su poilsio paskirties patalpomis ir pagalbinio ūkio paskirties pastato M. Valančiaus g. 21, Palangoje statybos techninis darbo projektas“. Informuojame, kad yra skelbiamas trijų dvibučių gyvenamųjų namų Šviesos g. 1B, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas trijų dvibučių gyvenamųjų namų Šviesos g. 1B, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
lt
en ru