Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame, kad yra skelbiamas trijų dvibučių gyvenamųjų namų Šviesos g. 1A, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas trijų dvibučių gyvenamųjų namų Šviesos g. 1A, Palangoje projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Pranešimas apie numatomą statinio projektavimą Kutninkų g. 21, Palangoje. Pranešimas apie numatomą statinio projektavimą Kutninkų g. 21, Palangoje. Informuojame, kad yra skelbiamas Poilsio paskirties pastatų su gyvenamosiomis patalpomis Vaivorykštės g. 23, Palangoje statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame, kad yra skelbiamas Poilsio paskirties pastatų su gyvenamosiomis patalpomis Vaivorykštės g. 23, Palangoje statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus „Katilinės Pirties g. 5 ir garažo Ganyklų g. 8G rekonstravimo laida su pastato paskirties keitimu ir pastato korektūra“. Visuomenės informavimas apie parengtus projektinius pasiūlymus „Katilinės Pirties g. 5 ir garažo Ganyklų g. 8G rekonstravimo laida su pastato paskirties keitimu ir pastato korektūra“. Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 45, Palanga. Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 45, Palanga. Visuomenės informavimas apie numatomo, gyvenamojo namo, Palanga, Ronžės g. 28 rekonstravimą. Visuomenės informavimas apie numatomo, gyvenamojo namo, Palanga, Ronžės g. 28 rekonstravimą. Informuojame, kad yra skelbiamas rekonstruojamo poilsio paskirties pastato Plytų g. 12, Palangoje, projektinių pasiūlymų viešinimas. Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Poilsio pastato Plytų g.12, Palangoje, rekonstravimo, perplanuojant poilsio paskirties patalpas su bendro naudojimo patalpomis (unik.Nr.2595-0000-1025:0009; unik. Nr.2595-0000-1025:0021; unik.Nr.2595-0000-1025:0032) projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 13 ir J. Basanavičiaus g. 17, Palangoje. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 13 ir J. Basanavičiaus g. 17, Palangoje. Informuojame apie statinio: „Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų gyvenamąjį namą Palangos m., Plytų g. 39, rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus. Informuojame apie statinio: „Vieno buto gyvenamojo namo paskirties keitimas į dviejų butų gyvenamąjį namą Palangos m., Plytų g. 39, rekonstravimo projektas“ projektinius pasiūlymus. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių paskirties pastato ir pirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Vokiečių g. 3a, Palanga, statybos projektas“. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių paskirties pastato ir pirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Vokiečių g. 3a, Palanga, statybos projektas“.
lt
en ru