Ieškoti

Iš viso rezultatų:
Informuojame visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus Vanagupės g. 33B-8, Palangoje Informuojame visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus Vanagupės g. 33B-8, Palangoje Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių̨ paskirties svečių̨ namų Vaivorykštės g.62F, Palangoje projektiniai pasiūlymai“. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Viešbučių̨ paskirties svečių̨ namų Vaivorykštės g.62F, Palangoje projektiniai pasiūlymai“. Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus „Prekybos ir sporto paskirties pastato Bangų g. 11 A, Palangoje statybos projektas“. Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus „Prekybos ir sporto paskirties pastato Bangų g. 11 A, Palangoje statybos projektas“. Informuojame visuomenę apie rengiamus projektinius pasiūlymus" Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Monciškių g. 26, 24, Baltų g. 14, 12, 10, projektiniai pasiūlymai" . Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Dvibučių gyvenamųjų namų sklypuose Monciškių g. 26, 24, Baltų g. 14, 12, 10, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas. Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo su pagalbinio ūkio pastatu Užkanavės g. 83, Palangoje projektavimą bei viešas projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene. Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo su pagalbinio ūkio pastatu Užkanavės g. 83, Palangoje projektavimą bei viešas projektinių pasiūlymų svarstymas su visuomene. Informacija apie numatomą statinių projektavimą „Pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gydymo į poilsio, S. Daukanto g. 14, Palangoje, projektas“. Informacija apie numatomą statinių projektavimą „Pastato rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gydymo į poilsio, S. Daukanto g. 14, Palangoje, projektas“. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Pastato-valgyklos projekto korektūra „A“ laida keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) Mokyklos g. 28, Palangoje projektas“. Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus „Pastato-valgyklos projekto korektūra „A“ laida keitimo į gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) Mokyklos g. 28, Palangoje projektas“. Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ganyklų g.28, Palangoje paprastojo remonto, “ projektinius pasiūlymus. Informuojame apie parengtus „Administracinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ganyklų g.28, Palangoje paprastojo remonto, formuojant septynis atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus (septynias patalpas), keičiant dalies patalpų paskirtį į gyvenamąją (butų) aprašas“ projektinius pasiūlymus. Pranešame apie numatomą statinio projektavimą Virbališkės takas 3H, Palangoje. Pranešame apie numatomą statinio projektavimą Virbališkės takas 3H, Palangoje. Informuojame apie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Monciškės g.15, statybos projekto, projektinių pasiūlymų viešinimą. Informuojame apie gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Palanga, Monciškės g.15, statybos projekto, projektinių pasiūlymų viešinimą.
lt
en ru