Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbiamas reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursas 2021–2023 m.

2020-10-14

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2021–2023 m.

Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.

Paraiškas dėl Reprezentacinio renginio statuso suteikimo gali teikti kultūros, meno, sporto ar pramoginius renginius, mokslines konferencijas organizuojantys biudžetinės, valstybės ir savivaldybės kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, kurios turi ne mažesnę kaip 3 metų panašaus pobūdžio renginių organizavimo patirtį, tinkamos kvalifikacijos renginio organizavimo specialistus arba renginio autorines teises ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių renginys sėkmingai vyko bent 1 kartą Palangoje.

Projektų paraiškos iki 2020 m. lapkričio 4 d. imtinai pateikiamos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga, (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama Projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens). Paraiškos teikiamos užklijuotame ir užantspauduotame voke. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė negu 2020 m. lapkričio 4 d.

Paraiška kartu su papildomais dokumentais gali būti siunčiama ir elektroniniu laišku, adresu administracija@palanga.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“. Paraiškos turi būti pateiktos pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė negu 2020 m. lapkričio 4 d.

Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Reprezentacinio Palangos miesto renginio  statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-193 (2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-186 nauja redakcija).

                      Kontaktinis asmuo Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 34 156, el. p. jolanta.mazrime@palanga.lt

Aprašas

Paraiška

Informacija atnaujinta 2020-10-14 16:18
lt
en ru