Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Dėl dalyvavimo ženklinant žemės sklypą Kad. Nr. 2501/0027:215

2021-04-06

Vadovaudamiesi Nekilnojamo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro 2002-12-30 įsakymu Nr. 552 žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos dalyvaujant žemės sklypo esamam (būsimam) savininkui (naudotojui) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems (kviestiniams) asmenims – gretimų sklypų savininkams ar naudotojams. Gretimų žemės sklypų savininkai arba naudotojai, susipažinę su ženklinimo sklypo ribomis, ir, sutikdami su jomis, pasirašo žemės sklypo paženklinimo – parodymo akte.

Informuojame, kad 2021 m. kovo mėn. 16 d. 11 val. vykdytas žemės sklypo Kad. Nr. 2501/0027:215, (Vytauto 91, Palanga) ribų ženklinimas – jiems nedalyvaujant.

Pretenzijas ir pastabas galima pateikti iki 2021 m. gegužės 3 d. adresu – S. Daukanto 20-4, Klaipėda.

Informacija atnaujinta 2021-04-06 15:34
lt
en ru