Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus Ajerų g. 18B, Palangoje.

2021-10-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis (butais) Palangoje, Ajerų g. 18B, statybos projektas“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Ajerų g. 18B, kadastrinis Nr: 2501/0024:291, sklypo plotas 0,1216 ha. 

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, rekreacinės teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui Donatui Rumšui el. paštu: dspstudija@gmail.com

Projektinius pasiūlymus parengė: Donatas Rumšas, Sodų g. 34-31, Palanga. Projekto vadovas Donatas Rumšas, tel. +370 663 57433, el. paštas: dspstudija@gmail.com.

Statytojas: L.N.      

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo Donato Rumšo patalpose, Sodų g. 34-31, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: dspstudija@gmail.com,  tel. + 370 663 57433, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2021-11-08.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-11-09 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas.

Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://meet.google.com/fgp-hzpm-zad.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-10-21 15:59
lt
en ru