Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Papildomas kvietimas teikti paraiškas kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimui 2020 metais

2020-09-17

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, dienos centrai, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, biudžetinės įstaigos), fiziniai asmenys ir verslo subjektai, turintys teisę vykdyti neformaliojo švietimo veiklas, veiklą vykdantys Palangos miesto savivaldybės teritorijoje ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Kitos neformaliojo vaikų švietimo veiklos:

  1. Edukacinės veiklos, ugdomojo ir pažintinio pobūdžio renginiai (toliau tekste – NVŠ veiklos) gali būti vykdomos kartu su maitinimo paslaugomis. NVŠ veiklos gali būti organizuojamos po pamokų (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 2 val.), atostogų metu (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 4 val.) ir (arba) savaitgaliais. Savaitgalių metu vykdomi užsiėmimai gali būti trumpalaikiai (veiklų trukmė ne trumpesnė nei 4 val.), visos dienos (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.), ir (ar) dviejų dienų su nakvyne (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.).
  2. Vaikų poilsio (rudens) stovyklos (toliau tekste – Stovyklos), kurios organizuojamos 2020 m. moksleivių rudens atostogų metu, vykdomos kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis. Stovyklos (pamainos) trukmė nurodyta Kvietimo teikti paraiškas 3.2 papunktyje (ne trumpiau nei 5 darbo dienos). Stovyklos gali būti dieninės (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.) ir (ar) su nakvyne (veiklų trukmė per dieną ne trumpesnė nei 8 val.).

Paraiška teikiama paštu arba pristatoma į Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyrių,  Vytauto g. 112, 00153 Palanga.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 30 d.  Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma įteikimo paštui (pašto antspaudo) data. Jei paraiška pristatoma į Palangos miesto savivaldybės administraciją, galutinis terminas yra 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.45 val.

Informaciją teikia Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Vargonienė, tel. (8 460) 48721, el. paštas: nijole.vargoniene@palanga.lt

Papildomas kvietimas

Papildomo kvietimo paraiška

 

Informacija atnaujinta 2020-09-17 14:21
lt
en ru