Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Priimamos paraiškos privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų renovacijai

2020-06-22

Informuojame, kad nuo š. m. birželio 15 d. būsto energijos taupymo agentūra (toliau - BETA) priima paraiškas privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų renovacijai.

Pagal šį kvietimą į valstybės paramą pretenduoti gali visuomeninės, t.y. viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, tramsporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties pastatų bei gamybai skirtų pastatų (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, energetikos gavybos ir  gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai) savininkai.

Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms - šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių energijos ar šilymos energijos gamybai įdiegimui, etc. 

Remiantis kvietime nurodytomis sąlygomis, kompensacinė išmoka teikiama projektams, po atsinaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų. 

Paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba iki tol, kol nebus viršyta šiai priemonei numatyta lėšų suma. 

Informacija atnaujinta 2020-09-11 11:22
lt
en ru