Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbiama 6-oji atranka dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo

2021-07-22

                 Atrankos vykdymo data2021-07-30.

Prašymai dalyvauti atrankoje dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (toliau -Atranka) ir kiti reikalingi dokumentai, išvardyti išvardyti Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašo 8 punkte, priimami: 2021 m. liepos 23 d. nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 14.30 val.; 2021 m. liepos 26 29 d. nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. Vytauto g. 112, Palangoje.

Dokumentai registravimui turi būti galutinai parengti, kadangi dokumentų pateikimo metu konsultacijos nebus teikiamos.

Dalyvio mokestis, nurodytas pastabų 4 punkte, sumokamas į Palangos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą LT467180600000130765, AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas – 71806, gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas – 125196077, mokėjimo paskirtyje (įmokos pavadinime) nurodoma „Dalyvio mokestis“.

Asmenys, teikiantys dokumentus Atrankai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 3.1.1 punkto nuostatomis, Administracijos patalpose privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) bei laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Be apsaugos priemonių asmenys nebus įleidžiami. Rekomenduojama turėti rašymo priemonę.

Atranka vyks 2021 m. liepos 30 d. nuo 9 val. Sporto g. 3, Palangoje (universali sporto salė).

                 Į atranką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 3.1.1 punkto nuostatomis, bus įleidžiami tik apsaugines priemones: nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), dėvintys dalyviai. Be apsaugos priemonių dalyviai nebus įleidžiami. Rekomenduojama turėti rašymo priemonę.

Papildomą informaciją teikia Rinkliavų skyrius tel. (8 460) 30 323. El. p. rinkliava@palanga.lt

Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytų viešųjų vietų, kurioms skelbiama atranka dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo, sąrašas

Eil.

Nr.

Viešosios vietos numeris pagal schemą

Prekių asortimentas arba paslaugos rūšis

Prekybos ar paslaugos teikimo objektas

Rinkliavos dydis metams (nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai) už leidimo išdavimą, eurais

Nustatyto Rinkliavos dydžio galiojimo terminas

1

2

3

4

5

6

  1. 1. J. Basanavičiaus g.

1.

18

dirbiniai iš gintaro, odos

laikini prekybos įrenginiai

(iki 3 kv. m)

917

1100

nuo 2021-08-01 iki 2022-05-31

nuo 2022-06-01 iki 2023-05-31

2.

19

dirbiniai iš gintaro, odos

laikini prekybos įrenginiai

(iki 3 kv. m)

917

1100

nuo 2021-08-01 iki 2022-05-31

nuo 2022-06-01 iki 2023-05-31

  1. Vytauto gatvėje:

1.

9

dirbiniai iš gintaro, odos

laikini prekybos įrenginiai

(iki 3 kv. m)

417

500

nuo 2021-08-01 iki 2022-05-31

nuo 2022-06-01 iki 2023-05-31

2.

35

dirbiniai iš gintaro, odos

laikini prekybos įrenginiai

(iki 3 kv. m)

917

1100

nuo 2021-08-01 iki 2022-05-31

nuo 2022-06-01 iki 2023-05-31

Pastabos:

  1. Tauriųjų metalų (platina, auksas, paladis ir sidabras) gaminiai gali būti parduodami tik tada, jeigu jie yra prabuoti. Prie gaminių turi būti pritvirtinta etiketė, kurioje nurodoma tauriojo metalo pavadinimas, gaminio masė, tauriojo metalo standartinė praba.
  2. Laikini prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai, nesudėtingi, laikini statiniai (tarp jų ir kioskai) Tarybos nustatytose viešosiose vietose gali būti statomi tik pagal asmenų parengtą ir su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi pagal Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka suderintą projektą.
  3. Vykdant veiklą Tarybos nustatytose viešosiose vietose draudžiama užstatyti dekoratyvines skulptūras, paminklus ir kultūros paveldo objektus.
  4. Dalyvio mokestis Tarybos nustatytose viešosiose vietose: Vytauto g. pagal schemą Nr. 9 – 250 eurų; J. Basanavičiaus g. pagal schemą Nr. 18 ir Nr. 19, Vytauto g. pagal schemą Nr. 35 – 550 eurų.

Atrankos komisijos pirmininko pavaduotoja Aušra Dangėlaitienė.

Rinkliavos nuostatai

Vokų pildymo pavyzdys

Prekybos ir paslaugų teikimo vietų išdėstymo schemos: 

J. Basanavičiaus g. viešųjų vietų Nr. 11-20 išdėstymo schema

Vytauto g. viešųjų vietų Nr. 1-16 išdėstymo schema

Vytauto g. viešųjų vietų Nr. 19A, 19-39, 41-44 išdėstymo schema.

Informacija atnaujinta 2021-07-23 08:47
lt
en ru