Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbiamas papildomas kvietimas pagal klimato kaitos programos priemonę

2020-10-05

Nuo spalio 1 d. skelbiamas papildomas kvietimas pagal klimato kaitos programos priemonę. 

Šiam papildomam kvietimui suplanuota 10 mln. eurų. Finansavimo intensyvumas iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant 200 000 eurų. Atsižvelgiant į tai, kad dokumentų teikiamų su paraiška parengimas verslo įmonėms užtrunka ilgiau, paraiškų atrankai bus taikomas tęstinis atrankos būdas, t. y. tol, kol užtenka priemonei suplanuotų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2020-12-31.

Primename, kad:

Nuo rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. Priemonei skirta 10 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Papildomai informuojame, kad šiemet planuojame finansuoti ir dalį elektromobilių įsigijimo išlaidų juridiniams asmenims. Priemonei skirta 3,5 mln. eurų. Šiuo metu rengiama finansavimo tvarka, paraiškas pagal šią priemonę priiminės APVA.

Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose ir mažinti pandemijos sukeltas socialines ir ekonomines pasekmes

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus specialistus, Būsto energijos taupymo agentūros specialistus.

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.lt ; www.betalt.lt ir http://am.lrv.lt/.

 

Informacija atnaujinta 2020-10-05 09:56
lt
en ru