Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbiamas papildomas paraiškų priėmimas dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo

2020-10-16

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius informuoja, kad skelbiamas papildomas paraiškų priėmimas dėl NVŠ programų vykdymo.

Neformaliojo vaikų švietimo programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo (toliau tekste - NVŠ) teikėjai (išskyrus ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina mokiniams saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką pagal teisės aktų nustatytą tvarką; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (žr. Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A1-1237).

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.

NVŠ teikėjai pateikia šiuos dokumentus:

  1. užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą;
  2. išrašą iš KTPRR;
  3. išrašą iš ŠMIR (jei įstaiga registruota ne Palangos miesto savivaldybėje);
  4. dokumentų, įrodančių, kad NVŠ teikėjas gali dirbti mokytoju, kopijas.
  5. mokinių, dalyvaujančių NVŠ programoje, vardinį sąrašą (vardas, pavardė, gimimo metai, mokyklos, kurioje mokosi mokinys, pavadinimas).

Laisvieji mokytojai papildomai pateikia verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

Dokumentus prašome teikti Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el. paštu svietimas@palanga.lt  iki 2020 m. spalio 26 d. (imtinai).

Informaciją teikia Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Nijolė Vargonienė, tel. (8 460) 48721, el. paštas: nijole.vargoniene@palanga.lt

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2020-10-16 08:55
lt
en ru