Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie medžių kirtimą Vanagupės g. 22B, Palangoje

2021-02-24

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vanagupės g. 22B, Palanga, skl. kad. Nr . 2501/0021:166.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Sigita​ Martinkienė,  info@globalus.lt , 8 671 95367

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Inžinerinė grupė“,  Minsko pl. 108, Daržininkų k., Vilniaus r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 671 95367, 8-17 iki 2021-03-10.

Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-03-10. Teikti e.paštu info@globalus.lt .

Želdinių taksacija

Toponuotrauka

Kertamų ir saugomų medžių sąrašas

Informacija atnaujinta 2021-03-05 13:37