Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą Tvenkinių g. 39, Palangoje.

2021-07-01

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą Tvenkinių g. 39, Palangoje.

Projekto pavadinimas - Poilsio paskirties pastatų su gyvenamosiomis patalpomis, Tvenkinių g. 39, Palanga, statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris - Palanga, Tvenkinių g. 39, žemės sklypo kadastrinis Nr.: 2501/0024:298.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis kita – rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - poilsio paskirties pastatai su gyvenamosiomis patalpomis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – Rolandas Narbutas, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 628977. Projekto vadovas Rolandas Narbutas, n.rolandas@gmail.com, +37061035144.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Ajerų vilos“, į.k. 304425005, Kaunas, Šilainių pl. 7B, info@ajeruvilos.lt, tel. +37061444171. 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Ajerų g. 38C, Palanga, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 (būtina iš anksto susitarti), mob.: +37061035144 ir savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2021-07-19, el. paštu: n.rolandas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešo susirinkimo vieta – Vytauto g. 112, Palanga (savivaldybės patalpos), 2021-07-19 16:00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu 2020 m. balandžio 10 d. Nr. D1-210 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pakeitimo, viešas susirinkimas ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose bus rengiamas nuotoliniu būdu 2021-07-19 16:00 val.

Prisijungimo kodas - dd1Gea . Nuoroda - https://us05web.zoom.us/j/84777836347?pwd=ZTZDRXZmaFgxOThnZm44VFNIUmI3QT09,

 

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-07-01 15:53
lt
en ru