Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kitos paslaugos

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius. Visoje šalyje didinti įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymosi veiksmingumą, teikiant metodinę, konsultacinę pagalbą, švietimo pagalbą.

Siūlomos paslaugos:

 • mobilios komandos paslaugas nuolatinėje vaiko ugdymo(si) aplinkoje, atliekant vaiko stebėjimą, teikiant rekomendacijas pedagogams ir specialistams, pagalbą sudarant individualius pagalbos planus;
 • konsultavimo paslaugas tėvams, pedagogams ir specialistams skyriuje;
 • konsultacijos mokytojams, specialistams, tėvams, vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų;
 • kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams ir specialistams, taip pat renginiai tėvams, auginantiems įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus;
 • specialiosios literatūros, metodinės medžiagos, mokymo priemonių įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams rengimas ir kaupimas.

Kontaktai: Ateities g. 44, Vilnius. Tel. (8 677) 58544, (8 52) 484 100, el. paštas: info@srvks.lt

Daugiau informacijos: https://srvks.lt/

Lietuvos kurčiųjų draugija. Lietuvos kurčiųjų draugija teikia atvejo vadybos paslaugas asmenims su klausos negalia visoje Lietuvoje. Lietuvos kurčiųjų draugijos įsteigtuose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centruose dirba po vieną atvejo vadybininką. Atvejo vadybininkas teikia pagalbą klausos negalią turintiems asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, kuriems reikalinga kompleksinė specialistų pagalba:

 • individualizuotai ir kompleksiškai padeda kurtiesiems spręsti įvairias problemas;
 • nustato klausos negalią turinčio asmens individualius poreikius ir galimybes;
 • organizuoja specialistų pagalbą ir koordinuoja jų pagalbos teikimą;
 • užtikrina reikalingų paslaugų prieinamumą klientui prieinama forma;
 • siekia didesnio klausos negalią turinčio asmens socialinio dalyvavimo visuomenėje bei integravimo į bendruomenę.

Kontaktai: Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius. Tel. (8 674) 64 986, el. paštas: luk.donata@gmail.com 

Plungės specialiojo ugdymo centras. Plungės specialiojo ugdymo centre mokosi mokiniai, turintys skirtingų lygių intelekto sutrikimus ir kompleksines negalias.

Centro veiklos tikslai:

 • suteikti pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo išsilavinimą, sudaryti sąlygas mokytis, lavintis didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 7-21 m. mokiniams;
 • teikti švietimo specialiąją pagalbą šalies, regiono mokiniams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmo spektro sutrikimus).

Kontaktai: Mendeno g. 4, Plungė. Tel. (8 448) 71 728, el. paštas: specmokykla@plunge.lt

Įstaigos vaikams su emocijų ir elgesio sutrikimais:

 • Diemedžio“ ugdymo centras.  Pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Centras yra regioninis, priima mokytis berniukus iš visos Lietuvos regionų. Priimamai berniukai į 5-8 klases pateikus tėvų (globėjų) prašymą, pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gydytojo vaikų  psichiatro įvertinimą - diagnozės F-91, F-92, F-07, F-07.8.

Kontaktai: Šylių g. 7, Vilkėno - I k., Švėkšnos seniūnija, Šilutės rajonas. Tel. (8 441) 48 328, el. paštas: direktore@s-mokykla.lt

Daugiau informacijos: http://s-mokykla.weebly.com/apie-centr261.html

 • Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyrius. Į Žeimenos skyrių vaikai ar paaugliai gali būti siunčiami tiktai tada, kai vietos specialistų pagalba mokykloje ar savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nesuteikia laukiamų rezultatų. Žeimenos skyriuje priimami mokiniai iš įvairių šalies regionų, kuriems psichiatro nustatyti elgesio sutrikimai (F91, F92) ir pedagoginės psichologinės tarnybos dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

Kontaktai: Žeimenos g. 165, Kaunas, Tel. (8 37) 451434, el. paštas: info@profcentras.lt

Daugiau informacijos: https://www.profcentras.lt/pf_web/index.php/skyriai/zeimenos-skyrius

 • Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras. Specialiojo ugdymo centras, skirtas visos respublikos didelių ir/ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (intelekto, intelekto bei emocijų ir elgesio sutrikimų ir kt.) turintiems mokiniams. Ikimokyklinis ugdymas įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams.

Kontaktai: Parko g. 7, Gelgaudiškis, Šakių rajonas. Tel. (8 345) 55365, El. paštas: gelgaudiskis@gmail.com

Daugiau informacijos: http://www.gelgaudiskiocentras.lt

Socializacijos centrai Lietuvoje

Pavadinimas

Vadovas

Telefonas

Elektroninis paštas

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

Henrikas Gaidamavičius

8 41 372322
8 699 27811

centras@gvsc.lt

Kauno vaikų socializacijos centras "Saulutė"

Adolfas Skališius

8 37 313940

sim@saulute.kaunas.lm.lt

Vėliučionių vaikų socializacijos centras

Vitalija Grigaitienė

8 5 267 0903

administracija@vvsc.lt
direktoriusvvsc@gmail.com

Informacija atnaujinta 2021-06-07 15:40
lt
en ru