Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Paslaugų teikėjai Palangos savivaldybėje

Palangos socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Palangos miesto savivaldybės gyventojams, sudarant sąlygas ugdyti/ stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius, padedant įveikti socialinę atskirtį, užtikrinti, kad visiems Palangos mieste gyvenantiems įvaikintiems/ globojamiems/ prižiūrimiems vaikams ir asmenims, kurie ketina arba jau yra įsivaikinę/ prižiūri/ globoja vaiką (-us) būtų prieinamas ir suteikiama reikalinga pagalba, skatinant tinkamą vaiko/įvaikio ugdymą ir auklėjimą šeimai artimoje aplinkoje.

Atvejo vadybininkai

Atvejo vadybininkai

Kontaktai

Darbo laikas

Sonata Šiurkutė

Tel.: 8 620 11073
El. p: sonata.siurkute@palangosspc.lt

I – IV: 8:00 – 16:45
 V: 8:00 – 15:30
Pietų pertrauka: 13:00 – 13:30

Sandra Dimpartaitė-Kavalskė

Tel.:  8 687 49001
El. p.: sandra.kavalske@palangosspc.lt

I – V: 12:00-16:45
Pietų pertrauka: 13:00 – 13:30

Kontaktai: Klaipėdos pl. 76, Palanga. Tel. (8 460) 49 450.

Daugiau informacijos: https://palangosspc.lt/intensyvi-kriziu-iveikimo-pagalba/


Palangos švietimo pagalbos tarnyba

Teikia psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę pagalbą Palangos miesto vaikams, mokiniams nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21), reikiamą informacinę ir konsultacinę pagalbą jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigoms. Į tarnybą gali kreiptis vaikai, mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Kontaktai: Vasario 16-osios 6, Palanga. Tel. (8 460) 40106, 8 620 10331.

Daugiau informacijos: https://www.palangosspt.lt/


Palangos bendruomeniniai šeimos namai

Palangos miesto savivaldybė kompleksines paslaugas šeimai organizuoja įgyvendindama projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje”, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneris – labdaros ir paramos fondu "Dienvidis".

Į Bendruomeninius šeimos namus galima kreiptis:

  • išgyvenant psichologinę krizę dėl artimojo netekties, savo ar artimojo sunkios ligos, skyrybų, darbo ar gyvenamosios vietos praradimo, emigracijos;
  • varginant emociniams sunkumams: prislėgta nuotaika, nerimas, baimė, panika, pykčio proveržiai, dažna nuotaikų kaita; jaučiate nepasitikėjimą savimi;
  • atrodo, kad yra per sunku gyventi, kyla minčių apie savižudybę.
  • varginant bendravimo sunkumams: sunku bendrauti, užmegzti naujus ryšius, palaikyti ilgalaikius santykius, tęsiasi ilgalaikiai konfliktai šeimoje, darbe, su draugais;
  • iškilus šeimos ar poros santykių sunkumams ir jų nepavykstant išspręsti patiems;
  • iškilus sunkumams auklėjant vaikus, nesuprantate savo vaikų, jaučiate, kad prarandate su jais emocinį ryšį, nepavyksta su vaikais susitarti, susikalbėti, jie Jūsų neklauso;
  • vykstant skyrybų procesui ir kitais atvejais.

Kontaktai: Jūratės g. 42, Palanga. Tel. (8 694) 91354.

Daugiau informacijos: http://palanga.lt/gyventojams/socialine-apsauga/projektai/201#c-36


Palangos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

  • Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.
  • Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.
  • Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra. Svarbiausias visuomenės uždavinys – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią ir jo tolimesnį vystymąsi, sudarant tam palankias sąlygas. Ugdymo įstaigos yra vienos iš svarbiausių institucijų ugdant, saugant ir stiprinant vaikų sveikatą. Mokyklos ir darželiai  – palankios vietos puoselėti vaikų sveikatą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bei plėtoti sveikatinimo veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Kontaktai: Gintaro g. 33A, Palanga. Tel. (8 663) 61420.

Daugiau informacijos: https://www.palangosvsb.lt/


Palangos kultūros ir jaunimo centras

Atvira jaunimo erdvė skirta visiems 14–29 m. jaunuoliams, kurie ieško vietos, kur galėtų saugiai praleisti laisvalaikį, bendrauti, susipažinti, užsiimti įvairiomis veiklomis, sužinoti naujų įdomių dalykų. Erdvė atvira visiems toje teritorijoje gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso.

Kontaktai: Vytauto g. 106 / Jūratės g. 42, Palanga. Tel. (8 684) 90741

Daugiau informacijos: http://www.pkjc.lt/WEB/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=608

Informacija atnaujinta 2020-09-28 11:09
lt
en ru