Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
 3. Atvejo vadybos tvarkos aprašas
 4. Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas
 5. Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas
 6. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.
 7. Įpareigojimo dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir sveikatos priežiūros programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašas
 8. Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) vykdymo tvarkos aprašas
 9. Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijos.
 10. Krizių valdymo mokyklose rekomendacijos
 11. Nepilnamečių teisės pažeidimų prevencijos stiprinimas
 12. Akredituotų prevencinių programų sąrašas
 13. Palangos miesto savivaldybės vaiko gerovės komisijos sudarymas ir darbo reglamentas.
 14. Bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas.
 15. Ankstyvosios intervencijos programos Palangos miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas
 16. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas
 17. Pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams), gavus Palangos miesto savivaldybės administracijoje informaciją apie nepilnamečio padarytą teisės pažeidimą, teikimo tvarkos aprašas
 18. Pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams), gavus Palangos miesto savivaldybės administracijoje informaciją apie nepilnamečio padarytą teisės pažeidimą, veiksmų planas
 19. Įpareigojimo dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo programose (kursuose) Palangos miesto savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašas
Informacija atnaujinta 2022-12-12 09:10