Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 10-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-11-28
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 10
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO. Pranešėjai: Nerija Kviliūnienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB ,,PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: DĖL BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES SU KLAIPĖDOS VALSTYBINE KOLEGIJA. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PALANGOS PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO TARNYBAI. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS NACIONALINEI ŽEMĖS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL TURTO PERDAVIMO PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINEI MOKYKLAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL 2015 M. SAUSIO 19 D. SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. 4-PN PRATĘSIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 M. SPALIO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-217 PAKEITIMO. Pranešėjai: Danutė Mikienė
lt
en ru