Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 11-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-12-19
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 11
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB ,,SVEIKATOS UOSTAS“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO IŠ APSKAITOS. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO METMENŲ PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU IR BE KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS IR NUOMPINIGIŲ DYDŽIO SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-74 PAPILDYMO IR PAKEITIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL 2020 M. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĘ REPREZENTUOJANČIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO KOMANDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMUI. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: DĖL 2020–2022 METŲ REPREZENTACINIŲ PALANGOS MIESTO RENGINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-71 PAKEITIMO. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-14 PAKEITIMO. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-393 PAKEITIMO. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė)
lt
en ru