Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 12-ASIS POSĖDIS
Data: 2020-01-30
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 12
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pretendento į Palangos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigas pasirinkimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto projekto svarstymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos programos tvirtinimo. Pranešėjai: Elena Kuznecova Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-116 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-95 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2020–2023 m. programos patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės dalyvavimui projekte ,,Kultūra, kūrybinė ekonomika ir vietos vystymasis“. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programos patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl prisijungimo prie papildomo susitarimo prie memorandumo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Palangos kultūros ir jaunimo centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru