Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teisinė informacija susijusi su želdinių tvarkymu

 Teisės aktai reglamentuojantus želdinių tvarkymą, priežiūrą, šalinimą:

Lietuvos Republikos želdynų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301807/asr

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.312347/asr

 Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313423?jfwid=2pdfkqi3a

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.367126

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.323695

Palangos miesto savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c0eb230cf1d11e59019a599c5cbd673/qekIRAaEza

Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo Leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašas https://teisesaktai.palanga.lt/document/50110

 

Informacija atnaujinta 2023-02-09 09:49