Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kultūros skyriaus informacija

PALANGOS MIESTO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROJEKTŲ KONKURSO REZULTATAI

Š. m. balandžio 13 d. įvyko Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektų konkursas. Konkursui buvo pateiktos 4 paraiškos, 3 projektams suteiktas Palangos miesto savivaldybės finansavimas projektams vykdyti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo Palangos miesto tradicinių religinių bendruomenių rėmimo projektams


PALANGOS MIESTO KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO REZULTATAI

 

Š. m. kovo 23 d. įvyko Palangos miesto kultūros bei meno projektų atrankos konkursas. Konkursui buvo pateikta 16 paraiškų, 8 projektams suteiktas dalinis Palangos miesto savivaldybės finansavimas projektams vykdyti.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Palangos miesto kultūros bei meno projektų rėmimo 

 

Palangos kultūrinis gyvenimas pandemijos akivaizdoje – ne tik nestoja, bet ir skleidžiasi naujomis formomis   

Kultūros skyriaus geroji praktika ir pasiekimai aktualizuojant ir tinkamai reprezentuojant Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklą

Netikėti bendruomenės susitikimai Palangoje „Džiaugsmo kiemas“ ir kiti kultūriniai pasveikinimai pandemijos akivaizdoje                   

Palangos miesto herbui 25 metai


Pandemija nestabdo miesto kultūrinio gyvenimo - ji įneša daugiau kokybės ir naujovių

Palangos kurortas miesto gyventojus bei svečius kasmet džiugina aukšto lygio renginiais bei kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Kasmet Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ieško būdų, kaip dar labiau pagerinti mieste vykstančių renginių kokybę. Pandeminiu laikotarpiu sumažėjus renginių skaičiui, jų kokybei skirtas ypatingai didelis dėmesys.

Siekdamas miesto kultūrinį gyvenimą pakelti į dar aukštesnį lygį, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius šiais metais, įgyvendindamas Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečio programą, dalykinius susitikimus su savo kuruojamų kultūros įstaigų vadovais, kultūrinės veiklos vadybininkais pradėjo rengti ne tik prieš pagrindinius miesto renginius, bet ir reguliariai. Tokių susitikimų metu aptariami jau anksčiau pasiūlyti veiklos optimizavimo aspektai, jų įgyvendinimo eiga, kylantys sunkumai, naujos idėjos. Tai davė labai gerų rezultatų. Pavyzdžiui, inicijavus Kultūros skyriui, šių metų liepą pradėjo veikti internetinis Palangos orkestro puslapis www.orkestras.pro; A. Mončio namuose-muziejuje parengtas ir įgyvendintas Antano Mončio darbų nuolatinės ekspozicijos 3D turas, suteikiantis galimybę meno mėgėjams ir nuotoliniu būdu susipažinti su muziejaus eksponatais ir parodomis; Palangos miesto kultūros ir jaunimo centrui (PKJC) rekomenduota bendradarbiauti ir su kitomis kultūros renginius Palangoje organizuojančiomis įstaigomis, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Vikingų varžybų organizatoriais pastiprinti PKJC organizuojamos Jūros ir žvejų šventės Šventojoje programą.

Siekiant paįvairinti Palangos organizuojamus tradicinius renginius, šiais metais didelis dėmesys skirtas naujoms jų formoms. Pavyzdžiui, į liaudiškų šokių festivalį „Palangos miestely“ pirmą kartą įtraukti tautinių mažumų folkloro kolektyvai.

Organizuojant pagrindinius Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečio renginius į kultūrinių renginių procesą buvo įtraukta aktyviausia miesto bendruomenė – pasitelktas didelis būrys Palangos savanorių.

Šiais metais sėkmingai įveiklintas naujas kultūros objektas – medinės Kurhauzo dalies teatro salė. Čia demonstruojami kino filmai, rugsėjį įvyko menų festivalis „Kurhauzo nykštukas“, kurio metu vaikai su visa šeima atvykę į kurhauzą galėjo stebėti ir patys dalyvauti net šešiuose pasirodymuose.

Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ir toliau skirs didelį dėmesį kultūrinių renginių kokybei, naujovėms bei ieškos naujų formų, kaip nesustabdyti miesto kultūrinio gyvenimo net ir esant nepalankioms pandeminėms sąlygoms.


 

Informacija atnaujinta 2023-04-14 09:02