Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Savivaldybės turto nuoma

Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso ir be konkurso organizavimo tvarkos aprašas ir Nuompinigių už Palangos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T2-246.

Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutarčių suvestinė

Palangos miesto savivaldybės koncesijos sutarčių suvestinė

Informacija atnaujinta 2024-04-18 11:28