Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Savivaldybės turto privatizavimas

PRIVATIZUOJAMI OBJEKTAI

Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-406 "Dėl Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" (su visais pakeitimais).

Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas

Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai  parduodami viešuose aukcionuose, vykdomuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus  įsakymu Nr. P1-142. Elektroniniai aukcionai vykdomi interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Informacija apie paskelbtą nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu skelbiama Palangos miesto savivaldybės interneto puslapio skiltyje ,,Naujienos/aktualijos".

Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių suvestinė.

Išsamesnė informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriuje,  Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 34 175, mob. tel. Nr. 8 658 23092, el. paštas: virginija.liebiene@palanga.lt arba turtas@palanga.lt .

Informacija atnaujinta 2024-02-15 09:25