Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 45, Palanga.

2021-05-11

Visuomenės informavimas apie numatomą statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinio projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 45, Palanga.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Basanavičiaus g. 45, Palanga. Žemės sklypo unikalus Nr. 2501-0031-0059. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0031:59, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis–kita, o naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): Poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui [7.13.*]. Statinio kategorija- ypatingasis statinys.

* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): UAB „TS Projects“ direktorė Laura Jurkuvienė, el. paštas: tsprojektai@gmail.com,mob. 8 614 41649; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. tsprojektai@gmail.com).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Šachmatinė“, Žalgirio g. 114, Vilnius.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2021-05-12 iki 2021-05-26 UAB „TS Projects“ patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649 ar el. p. tsprojektai@gmail.com , ir Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „TS Projects“, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. (8-441) 54807, mob. tel. 8 614 41649, el. paštu: tsprojektai@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas numatomas 2021-05-26 15:00 val. Vytauto g. 112, Palanga. Paskelbus Lietuvoje karantiną, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-05-26 15.00 val. Pateikiama susirinkimo prisijungimo nuoroda https://meet.google.com/cqz-rxgh-mfr

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-05-11 13:28
lt
en ru